Data: 12 Paź 2020
Kategoria:

Zgodnie z umową nr 1098/2019 firma SMAY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 29, 31-587 Kraków zleciła firmie IBB-Projekt Mariusz Brzózka z siedzibą przy ul. Leśna 4, 55-330 Gałów zadanie: „Wykonanie instalację wentylacji bytowej mieszkań i garaży na zadaniu Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Ryżowej w Warszawie.”.

Zakres powyższego zadania obejmował:

  1. Dostawa i montaż okablowania zasilającego i sterującego
  2. Dostawa i montaż tras kablowych
  3. Montaż powierzonych elementów wentylacji strumieniowej wraz z dostawą konstrukcji.
  4. Dostawa rozdzielnic elektrycznych.
  5. Montaż i podłączenie rozdzielnic i elementów automatyki wraz z CO/LPG.
  6. Uruchomienie instalacji
  7. Zapewnienie sprzętu do wykonania prac (w tym wynajem wózków) po stronie Wykonawcy

Zlecenie wykonano w dniach 05.11.2018 – w trakcie prac – nie przekraczając założonych ramek czasowych potrzebnych na wykonanie zadania.