Data: 12 Paź 2020
Kategoria:

Zgodnie ze zleceniem nr Wrocław/0082/08/UP/M firma MERCURY ENGINNERING POLSKA SP Z O.O. z siedzibą Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa zleciła firmie IBB-Projekt Mariusz Brzózka zadanie: „Kompleksowe wykonanie instalacji automatyki wraz z dostawą szaf zasilająco – sterujących dla sprężarkowni, pomieszczeń elektrycznych (Trafo, SN, NN), kotłowni i instalacji wentylacji bytowej dla hali produkcyjnej na Hali Magazynowo – Produkcyjnej MARS przy ul. Kwiatkowskiego w Mokronosie.”

Zakres powyższego zadania obejmował:

 1. Wykonanie tras kablowych
 2. Okablowanie urządzeń wentylacyjnych
 3. Okablowanie szaf
 4. Okablowanie klap ppoż i przepustnic
 5. Prefabrykacja i dostawa rozdzielnic
 6. Uruchomienie instalacji, pomiary i testy
 7. Zapewnienie sprzętu do wykonania prac (w tym wynajem wózków) po stronie Wykonawcy
 8. Wykonanie dokumentacji typu „red correct”

Zlecenie wykonano w dniach 15.08.2015 – 12.09.2015 nie przekraczając założonych ramek czasowych potrzebnych na wykonanie zadania.

Zgodnie z umową nr 11/0089/2016/UP/M firma MERCURY ENGINNERING POLSKA SP Z O.O. z siedzibą Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa zleciła firmie IBB-Projekt Mariusz Brzózka zadanie: „Kompleksowe wykonanie instalacji automatyki dla układów central wentylacyjnych AHU BI-01, AHU BI-02, AHU BI-03, AHU BUS, AHU NP.-01, AHU NP.-02, AHU NP.-03, AHU NW-01, AHU NW-02, AHU NW-06, AHU NW-08, AHU NW-09, AHU NW-11, AHU VG-03, AHU FK-02, AHU FS-02, AHU PF-02, węzłów chłodu dla kin, maszynownia chłodu oraz wykonania tras kablowych dla instalacji wentylacji strumieniowej na obiekcie Galeria Handlowa Wroclavia (Wood).”

Zakres powyższego zadania obejmował:

 1. Kompleksowe wykonanie instalacji automatyki (dostawa i montaż okablowania oraz AKPIA) wraz z dostawą i montażem szaf dla układów central wentylacyjnych: rozdzielnia CP-BI-01, rozdzielnia CP-BI-02, rozdzielnia CP-BI-03, rozdzielniaCP BUS, rozdzielnia CP-NP.-01, rozdzielnia CP-NP-02, rozdzielnia CP-NP-03, rozdzielnia CP-NW-01, rozdzielnia CP-NW-02, rozdzielnia CP-NW-06, rozdzielnia CP-NW-08, rozdzielnia CP-NW-09, rozdzielnia CP-NW-11, rozdzielnia CP-VG-03, rozdzielnia CP-FK-02, rozdzielnia CP-FS-02, rozdzielnia CP-PF-02
 2. Kompleksowe wykonanie instalacji automatyki z wyłączeniem dostawy szaf dla układów chłodu: CP-CHK, CP-CHM1, CP-CHM2
 3. Kompleksowe wykonanie tras kablowych dla instalacji wentylacji strumieniowej od rozdzielni JSD1A, JSD1B, JSD1C, JSD1D, JSD2A, JSD2B, JSD2C, JSD2D do 120szt. Wentylatorów strumieniowych
 4. Udział w uruchomieniach
 5. Wykonanie pomiarów wraz z protokołami

 

Zlecenie wykonano w dniach 15.09.2016 – 30.09.2017 – przesunięcia terminów spowodowane nie kompletną instalacją ze strony mechaniki.

 

Zgodnie ze umową nr 801/2017 firma SMAY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 29, 31-587 Kraków zleciła firmie IBB-Projekt Mariusz Brzózka z siedzibą przy ul. Leśna 4, 55-330 Gałów zadanie: „Wykonanie magistrali dla różnicowania ciśnień wraz z wykonaniem instalacji pneumatyki dla inwestycji Galeria Wroclavia Wood”.

Zakres powyższego zadania obejmował:

 1. Dostawa i montaż okablowania zasilającego i sterującego
 2. Dostawa i montaż tras kablowych
 3. Montaż powierzonych elementów automatyki
 4. Podłączenie okablowania pętli lokalnej – magistralnej między przetwornikiem ciśnień P-MACF a jednostką iSway
 5. Wykonanie instalacji pneumatycznej (47 przestrzeni)
 6. Uruchomienie instalacji
 7. Zapewnienie sprzętu do wykonania prac (w tym wynajem wózków) po stronie Wykonawcy

Zlecenie wykonano w dniach 30.01.2017 – 15.07.2017 nie przekraczając założonych ramek czasowych potrzebnych na wykonanie zadania.