Data: 12 Paź 2020
Kategoria:

Zgodnie ze zleceniem robót  nr PK007/ZL/050 firma EIFFAGE POLSKA SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa zleciła firmie IBB-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowej 79, 53-601 Wrocław zadanie: „Scalenie i montaż central wentylacyjnych na budowie zakładu produkcyjnego silników w Jaworze – hala nr 1.1, 1.2, budynek 101 i 102 (Pakiet 4) w Jaworze”.

Zakres powyższego zadania obejmował:

 1. Scalenie i montaż central wentylacyjnych
 2. Podłączenie i montaż agregatów skraplających
 3. Wykonanie linii freonowych wraz z próbami ciśnieniowymi
 4. Suszenie i napełnianie czynnikiem chłodniczym
 5. Montaż nawilżaczy wraz z lancami i przewodami parowymi
 6. Podłączenie do instalacji wod.-kan.
 7. Montaż instalacji automatyki
 8. Dostawa i montaż okablowania automatyki
 9. Konfiguracja układu i uruchomienie.

Zlecenie wykonano w dniach 04.03.2019 – 05.04.2019 nie przekraczając założonych ramek czasowych potrzebnych na wykonanie zadania.

Zgodnie z zamówieniem nr C190003752 firma EIFFAGE POLSKA SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa zleciła firmie IBB-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowej 79, 53-601 Wrocław zadanie: „Nadzór nad działaniem układu tymczasowej instalacji HVAC w pomieszczeniu Mesurement Room”.

Zakres powyższego zadania obejmował:

 1. Nadzór nad pracą całego układu 24h/dobę w sposób zdalny tj. montaż modułów GSM wraz z podłączeniem alarmów i pracy do układu
 2. W przypadku wystąpienia awarii lub zatrzymania układu czas reakcji i próba przywrócenia układu do działania wynosi od 2 do 3 godzin.

Zlecenie wykonano w dniach 25.04.2019 – na dzień 09-07-2019 kontynuacja zlecenia    nie przekraczając założonych ramek czasowych potrzebnych na wykonanie zadania.

Zgodnie z umową nr 261/2018/P firma ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ S.A. z siedzibą przy ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań zleciła firmie IBB-Projekt Mariusz Brzózka z siedzibą przy ul. Leśna 4, 55-330 Gałów zadanie: „Kompleksowe wykonanie tras kablowych, orurowania oraz okablowania na potrzeby instalacji automatyki Penthouse dla zadania „Budowa zakładu produkcyjnego silników MERCEDES BENZ w Jaworze – Hala H 3””.

Zakres powyższego zadania obejmował:

 1. Montaż tras kablowych – koryta kablowe, rury aluminiowe – materiały powierzone
 2. Montaż okablowania zasilającego i sterującego wraz z oznakowaniem – materiały powierzone
 3. Zapewnienie sprzętu do wykonania prac  po stronie Wykonawcy

 

Zlecenie wykonano w dniach 17.09.2018 – 30.06.2019 nie przekraczając założonych ramek czasowych potrzebnych na wykonanie zadania.