Data: 12 Paź 2020
Kategoria:

Zgodnie ze umową nr 873/2017 firma SMAY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 29, 31-587 Kraków zleciła firmie IBB-Projekt Mariusz Brzózka z siedzibą przy ul. Leśna 4, 55-330 Gałów zadanie: „Montaż urządzeń instalacji wentylacji strumieniowej garażu oraz wykonanie instalacji automatyki i systemu CO/LPG na budowie Budynku biurowego West Link przy ulicy Szybowcowej we Wrocławiu”.

Zakres powyższego zadania obejmował:

  1. Dostawa i montaż okablowania zasilającego i sterującego
  2. Dostawa i montaż tras kablowych
  3. Montaż powierzonych elementów wentylacji strumieniowej wraz z dostawą konstrukcji.
  4. Montaż powierzonych elementów pneumatyki
  5. Montaż i podłączenie powierzonych elementów automatyki systemy różnicowania ciśnień.
  6. Uruchomienie instalacji
  7. Zapewnienie sprzętu do wykonania prac (w tym wynajem wózków) po stronie Wykonawcy

 

Zlecenie wykonano w dniach 30.10.2017 – 15.01.2018 nie przekraczając założonych ramek czasowych potrzebnych na wykonanie zadania.